Ντύσε την/τον Ray Toro

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Raymond Manuel Toro-Ortiz

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: July 15, 1977

Raymond Manuel Toro-Ortiz, born in Kearny, New Jersey, is the lead guitarist and one of two backup vocalists for My Chemical Romance. He plays Gibson Les Paul guitars with Seymour Duncan pickups through Marshall amplifiers.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Ray Toro