Ντύσε την/τον Rihanna

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Robyn Rihanna Fenty

Επάγγελμα: R&B SInger

Γενέθλια: February 20, 1988

Rihanna's debut album Music of the Sun was led by the single Pon de Replay, which peaked at number two on both the U.S. Billboard Hot 100 and the UK singles chart.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Rihanna