Ντύσε την/τον Davey Havok

Επόμενο σε Singers

Όνομα: David Anthony Passaro

Επάγγελμα: singer

Γενέθλια: november 20, 1975

Sixth studio album, "Sing the Sorrow," hit one million in sales as of December 2004. He is a vegan. Has one younger brother. Davey took his step-father's last name, Marchand, at an early age.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Davey Havok