Ντύσε την/τον Camui Gackt

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Gackt Camui

Επάγγελμα: Songwriter, vocalist and multi-instrumentalist

Γενέθλια: Gackt jokingly claims to have been a vampire born on July 4, 1540. Media speculation suggest that he was actually born on July 4, 1973

He can speak Japanese, English, Mandarin, Korean and French, with varying degrees of fluency.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Camui Gackt