Ντύσε την/τον Abdul Aziz

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Abdel Aziz Abdel Rahman Al-Khalid

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: March 18, 1982

The winner of pan-Arab TV talent show Star Academy arab world|Star Academy 6. He was the second saudiarabian to win the competition

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Abdul Aziz