Ντύσε την/τον Eminem

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Marshall Bruce Mathers III, known as Eminem

Επάγγελμα: Rapper

Γενέθλια: October 17, 1972

In 1996 Eminem released his first independent album, Infinite, of which he sold about 500 copies out of the back of his car

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Eminem