Ντύσε την/τον Mika

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Mica Penniman

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: August 18, 1983

Mika is a Lebanese-born, London-based, Grammy-nominated singer. His sister Yasmine painted the album art for Life in Cartoon Motion.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Mika