Ντύσε την/τον Venus

Επόμενο σε Others

Όνομα: Venus

Επάγγελμα: Roman Goddess

Venus was a Roman goddess associated with love, beauty and fertility. She played a key role in many Roman religious festivals and myths. Venus has been identified as the equivalent of the Greek goddess Aphrodite.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Venus