Ντύσε την/τον Cleopatra

Επόμενο σε Others

Όνομα: Cleopatra VII Philopator

Επάγγελμα: Queen of Egypt

Γενέθλια: January 69 BC to 30 BC

Cleopatra the Egyptian Queen and last Pharaoh ruled from 51 to 38 B.C.E., she was the most influential women of her day in politics, fashion and beauty. She spoke 9 languages. While she was Queen lived in Rome for two years with Julius Caesar.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Cleopatra