Ντύσε την/τον Jordin sparks

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Jordin Brianna Sparks

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: December 22, 1989

In her American Idol biography, she thanks her parents and God for her win.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Jordin sparks