Ντύσε την/τον Mitchel Musso

Επόμενο σε Actors

Όνομα: Mitchel Tate Musso

Επάγγελμα: Actor

Γενέθλια: July 9,1991

Brother of Marc Musso. Brother of Mason Musso. Good friends with his 'Hannah Montana' co-star, Emily Osment. Has a golden labrador retriever named Stitch.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Mitchel Musso