Ντύσε την/τον Orlando Bloom

Επόμενο σε Actors

Όνομα: Orlando Jonathan Blanchard Bloom

Επάγγελμα: English actor, became famous playing Legolas in The Lord of the Rings

Γενέθλια: January 13, 1977

In 1998 Orlando broke his back in a three story fall, and it was briefly feared that he would never walk again. But he made a complete recovery and walked out of the hospital 13 days later

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Orlando Bloom