Ντύσε την/τον Hyori

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Lee Hyori

Επάγγελμα: Singer, Actress

Γενέθλια: May 10, 1979

Lee started her career as part of the Korean pop girl group Fin.K.L. She was discovered while taking sticker pictures with her friends

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Hyori