Ντύσε την/τον Shayne Ward

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Shayne Thomas Ward

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: October 15,1984

Was the winner of TV Talent show "X Factor" in 2005. His debut single was Christmas Number 1 in the UK, and stayed at number one for 3 weeks. Also, it is fastest downloaded song, selling 300,000 copies on it's first day of release. Has a twin sister Emma, who also entered the X Factor, and another 5 siblings.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Shayne Ward