Ντύσε την/τον Sugababes

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Sugababes, members Keisha Buchanan, Heidi India Range, Emma Amelle Berrebah, former members Siobhan Donaghy and Mutya Buena

Επάγγελμα: Pop, dance and R&B singers in the girl group Sugababes

Γενέθλια: Keisha, 30 September, 1984, Heidi, May 23, 1983, Amelle, April 22, 1984

In 2003 Sugababes won a Brit Awards for Best British Dance Act.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Sugababes