Ντύσε την/τον Takeshi Kaneshiro

Επόμενο σε Actors

Όνομα: Takeshi Kaneshiro

Επάγγελμα: Actor

Γενέθλια: October 11, 1973

Father is Japanese, mother is Taiwanese. Speaks Mandarin, Japanese, Cantonese, English, Taiwanese. Resides in Tokyo. Has 2 brothers.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Takeshi Kaneshiro