Ντύσε την/τον Angelina Jolie

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Angelina Jolie, born Angelina Jolie Voight

Επάγγελμα: Academy Award-winning American actress and former fashion model

Γενέθλια: June 4, 1975

As a teenager, Angelina dreamed of becoming a funeral director.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Angelina Jolie