Ντύσε την/τον Haylie Duff

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Haylie Katherine Duff

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: February 19,1985

Older sister of Hilary Duff. Daughter of producer Susan Duff. Wrote two songs on her sister Hilary Duff's first solo album "Metamorphosis". Seventh cousin of Katie Couric and Emily Couric, and sixth cousin of Lance Armstrong.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Haylie Duff