Ντύσε την/τον Shawn Ashmore alias Bobby Drake

Επόμενο σε Actors

Όνομα: Shawn Robert Ashmore

Επάγγελμα: Actor

Γενέθλια: 7 October 1979

Has his grandfather's initials tattooed on his wrist, as does his twin brother Aaron.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Shawn Ashmore alias Bobby Drake