Ντύσε την/τον Kelis

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Singers

Όνομα: Kelis Rogers-Jones

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: August 21, 1979

Her first name is a combination of the name of her father Kenneth and of her mother Eveliss.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Kelis