Ντύσε την/τον Kelis

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Kelis Rogers-Jones

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: August 21, 1979

Her first name is a combination of the name of her father Kenneth and of her mother Eveliss.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Kelis