Ντύσε την/τον Mena Suvari

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Mena Adrienne Suvari

Επάγγελμα: American actress known for her roles in American Beauty and the first two American Pie films

Γενέθλια: February 9, 1979

She plays on the World Poker Tour in the Hollywood Home games for the Starlight Children's Foundation charity

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Mena Suvari