Ντύσε την/τον Ayumi Hamasaki

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Ayumi Hamasaki

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: October 2, 1978

She was the first female singer to have 27 #1 singles and 38 singles in the Top 10 of the Japanese Oricon charts.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Ayumi Hamasaki