Ντύσε την/τον Anne Hathaway

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Anne Whitney Hathaway

Επάγγελμα: American film and stage actress, had starring roles in Brokeback Mountain and The Devil Wears Prada

Γενέθλια: November 12, 1982

Anne was a member of the Barrow Group Theater Company's acting program, and was the only teenager to ever be accepted into the program.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Anne Hathaway