Ντύσε την/τον Claudia Leitte

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Cláudia Cristina Leite Inácio

Επάγγελμα: Brazilian Singer

Γενέθλια: July 10, 1980

She is known as Claudia Leitte and is a former vocalist of the group Babado Novo. She has won several awards and hosted MTV Video Music Brasil in 2007. Leitte started her solo career in 2008. On December 18, 2010, she charted on Billboard's annual Next Big Sound Music Chart at number 6.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Claudia Leitte